UV CAT Design je nezávislé grafické studio založené Matějem Kočkou v roce 2006. Práce studia pokrývají široké pole od brandingu, vizuální identity a firemních propagačních materiálů přes grafický design různých tištěných i digitálních médií a webdesignu i realizace v oblasti kulturní sféry. Design je zde chápán jako nedílná součást funkce značky, forma prezentující myšlenku, struktura umožňující komunikaci, emotivní gesto. Důraz na jasnou artikulaci ideje a přesný výraz je samozřejmostí.

Design vnímáme komplexně, jako kreativní přístup k projektu v každé fázi realizace.
V rámci tohoto procesu zajišťujeme pokrytí:

– konzultace strategického záměru
– návrh ideje konceptu
– copywriting
– design
– DTP zpracování a příprava k tisku
– produkce