Matěj Kočka je nezávislý grafický designér.
Jeho práce pokrývají široké pole od brandingu, vizuálních identit a firemních propagačních materiálů přes design tištěných i digitálních médií i realizace v oblasti kulturní sféry. Design je zde chápán jako nedílná součást funkce značky, nástroj předání informace, forma prezentující myšlenku, struktura umožňující komunikaci, emotivní gesto. Důraz na jasnou artikulaci ideje a přesný výraz je samozřejmostí.

Branding

Vizuální identity

Art direkce

Tvorba key vizuálů

UX/UI design